داده کاوی

هموار سازی داده ها با کمک تکنیک تحلیل داده های پرت

هموار سازی داده ها

در مطلب قبلی ما روش رگرسیون رو به عنوان یکی از روش های سراسری هموار سازی داده ها مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم یکی دیگر از روش های مربوط به هموار سازی داده ها سراسری رو مورد بررسی قرار بدیم. تفاوت روش های هموار سازی محلی …

ادامه نوشته »

معرفی لینک دهی تعدی پذیر ، معیاری برای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

لینک دهی تعدی پذیر

در مطلب قبل بیان کردیم که یکی از مهمترین رفتارها کاربران در شبکه های اجتماعی، رفتار لینک دهی کاربران (linking behavior) است. در واقع این رفتار کاربر مشخص میکند که شبکه اجتماعی چگونه شکل گرفته است. دو معیار مهمی که برای تحلیل رفتار کاربران در حوزه لینک دهی در شبکه …

ادامه نوشته »

هموار سازی داده ها با کمک تکنیک رگرسیون

رگرسیون

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم روش های هموارسازی به دو دسته محلی و سراسری تقسیم می شن.پیش از این تکنیک Binning رو به عنوان یک روش محلی مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم تکنیک رگرسیون (Regression) رو بررسی کنیم. این روش در دسته روشهای سراسری …

ادامه نوشته »

تحلیل کسب و کار با کمک ممیزی داده

تحلیل کسب و کار

ما در مطالب قبلی چند نمونه از گزارش حاصل از ممیزی داده ها را با جزییات ارائه دادیم. پیش از ادامه مطلب، یک نگاه اجمالی به این گزارشات می تواند در رفع ابهام مطلب زیر کمک کند نمونه تحلیل کسب و کار با کمک میمزی داده نمونه تحلیل کسب و …

ادامه نوشته »

معیارهای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

تحلیل رفتار کاربران

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین مباحث در داده کاوی شبکه های اجتماعی است. رفتارهای زیادی در کاربران شبکه های اجتماعی وجود دارد. ما سعی میکنیم مهمترین این رفتارها را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مهمترین رفتارها کاربران …

ادامه نوشته »

تکنیک های هموارسازی داده ها : محلی (Local) و سراسری (Global)

هموارسازی داده ها

قبل از اینکه بخواهیم سایر روش های مربوط به هموارسازی داده ها را بررسی کنیم، نیاز است تا یک مفهوم رو در مورد انواع تکنیک های هموارسازی داده ها بیان کنیم. ما می توانیم تکنیک های هموارسازی داده ها را بر اساس داده های که بر روی هموار سازی یک داده …

ادامه نوشته »

معرفی معیارهای شناسایی الگوهای رفتاری کاربران در شبکه اجتماعی

رفتار کاربران

قبل از اینکه بخواهیم، وارد بحث جدید بشویم یک نگاهی بندازیم ببنیم که تا کجا اومدیم همانطور که قبلا بیان کردیم می تونیم شبکه های اجتماعی را از دیدگاه ها و معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار بدیم. این معیارها رو می تونیم در قالب پاسخ به سوال زیر نیز بیان …

ادامه نوشته »

هموارسازی داده ها با کمک تکنیک Binning – قسمت دوم

هموارسازی داده ها

ما در مطلب قبل تکنیک  پیاله بندی کردن (Binning) به عنوان یکی از الگوریتم های هموارسازی داده ها رو معرفی کردیم و با یک مثال نیز بخش اول تکنیک که ایجاد پیاله ها است رو بررسی کردیم (پیش از ادامه یک نگاهی به مطلب قبل بندازید تا ادامه ابهامی برای …

ادامه نوشته »

نمونه تحلیل کسب و کار با کمک میمزی داده – قسمت دوم

تحلیل کسب و کار

در مطلب قبلی نمونه های از تحلیل های مربوط به ممیزی داده را مورد بررسی قرار دادیم در این مطلب تعدادی دیگر از تحلیل های حاصل از ممیزی داده رو مورد بررسی قرار می دهیم. یکی دیگر از اطلاعاتی که در گام ممیزی داده استخراج می شود، بررسی توزیع داده …

ادامه نوشته »

تعیین گروه های مهم در شبکه های اجتماعی – معیار مرکزیت Betweenness Centrality

افراد مشهور در شبکه های اجتماعی

در مطلب قبلی بیان کردیم، معیارهای که ما تا کنون در مورد افراد مشهور در شبکه های اجتماعی معرفی کردیم، بر اساس مفهوم یک فرد بوده است. ما یک سری معیار دیگه هم داریم که بر اساس یک گروه کار میکنند (گروه یعنی جمعی از افراد مشهور در شبکه های …

ادامه نوشته »