الگوریتم های تکاملی

جمعیت اولیه مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری

ما در مطلب قبلی در مورد جمعیت اولیه مسئله دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم جمعیت اولیه در مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری رو بررسی می کنیم. از آنجایی که جمعیت در الگوریتم رقابت استعماری به معنای کشور است، پس …

ادامه نوشته »

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت دوم

الگوریتم چرخ رولت

ما در مطلب قبل الگوریتم چرخ رولت رو بررسی کردیم، در این مطلب قصد داریم تا مطلب را ادامه بدهیم. در مطلب قبل تا اینجا رسیدیدم که، فرض کردیم 4 تا کروموزوم داریم و تابع برازش اعمال شده روی اونا به صورت زیر است Fitness_Function (Chromosome1) = 1 Fitness_Function (Chromosome2) …

ادامه نوشته »

آموزش الگوریتم کلونی مورچگان S-ACO – قسمت سوم

همانطور که در مطالب قبلی بیان کردیم ، الگوریتم SACO  دارای 4 گام است که عبارتند از: •    حرکت مورچه از سمت لانه به سمت غذا برای پیدا کردن مسیر •    حرکت مورچه از سمت غذا به سمت لانه و به روز رسانی فرمون مسیر •    به روز رسانی فرمون …

ادامه نوشته »

جمعیت اولیه مسئله کوله پشتی در الگوریتم رقابت استعماری

ما در مطلب قبلی در مورد جمعیت اولیه در الگوریتم رقابت استعماری صحبت کردیم. قول دادیم نمونه های رو برای درک بهتر اون ارائه بدیم. در این مطلب قصد داریم به جمعیت اولیه در مسئله کوله پشتی رو بررسی کنیم. از آنجایی که جمعیت در الگوریتم رقابت استعماری به معنای …

ادامه نوشته »

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت اول

چرخ رولت

در مطلب قبلی چرخ رولت رو به عنوان یکی از مکانیزم های مربوط به عملگر انتخاب توضیح دادیم. همون طور که قول دادیم قصد درایم در این مطلب این مکانیزم رو با یک مثال بررسی کنیم. مثالی که در این مطلب ارائه میشه کاملا فرضی است، و هدف اصلی آن …

ادامه نوشته »

آموزش الگوریتم کلونی مورچگان S-ACO – قسمت دوم

الگوریتم کلونی مورچگان

در مطلب قبلی الگوریتم S-ACO رو به عنوان یکی از پایه ای ترین الگوریتم کلونی مورچگان ACO معرفی کردیم. همین طور گام اول این الگوریتم رو بررسی کردیم در این مطلب قصد داریم گام دوم اون رو مورد بررسی قرار بدیم. الگوریتم S-ACO  دارای 4 گام است که عبارتند از: …

ادامه نوشته »

جمعیت اولیه در الگوریتم رقابت استعماری

تا اینجا ما در مورد مباحث پایه ای و مفاهیم مطرح شده در الگوریتم رقابت استعماری صحبت کردیم. از اینجا به بعد قصد داریم کمی الگوریتمی تر به موضوع نگاه کنیم. برای همین نیاز است تا با یک سری نشانه گذاری ها در این الگوریتم آشنا بشیم. اولین گام الگوریتم …

ادامه نوشته »

مکانیزم چرخ رولت در الگوریتم ژنتیک (عملگر انتخاب)

چرخ رولت

در مطلب قبلی ما در مورد گام سوم چرخه الگوریتم ژنتیک یعنی عملگر انتخاب به طور مفصل صحبت کردیم. در این مطلب و چند مطلب آینده قصد داریم انواع مکانیزمها انتخاب الگوریتم ژنتیک رو بررسی کنیم. کارکرد آنها را در قالب چندین مثال توضیح خواهیم داد. قبل از ادامه مطلب …

ادامه نوشته »

آموزش الگوریتم کلونی مورچه گان S-ACO – قسمت اول

الگوریتم کلونی مورچه گان

در مطلب قبلی الگوریتم S-ACO رو به عنوان یکی از پایه ای ترین الگوریتم های ACO معرفی کردیم. الگوریتم S-ACO به عنوان یکی از الگوریتم های آموزشی برای کسانی که می خواهند با الگوریتم کلونی مورچه گان آشنا شوند، ارائه می شوند. به همین منظور در این مطلب و چند مطلب آینده …

ادامه نوشته »

منشاء عملگر انتخاب در الگوریتم ژنتیک

عملگر انتخاب

در مطلب قبلی گام سوم الگوریتم ژنتیک که “عملگر انتخاب ” است را معرفی کردیم.  قبل از ادامه بحث مسئله “انتخاب” در بین موجودات رو بررسی می کنیم. قصد داریم ببینیم منشائ این گام الگوریتم ژنتیک کجاست. برای این موضوع از مستندات حیات وحش که توی تلویزیون زیاد پخش میشه، …

ادامه نوشته »