کنفرانس ها

کنفرانس داده کاوی 40th German Conference on Artificial Intelligence

کنفرانس داده کاوی

نام کنفرانس: 40th German Conference on Artificial Intelligence محل برگزاری : Dortmund, Germany تاریخ برگزاری: September 25th-29th, 2017 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://ki2017.tu-dortmund.de/ معرفی کنفرانس KI 2017 is the 40th edition of the German Conference on Artificial Intelligence organized by the Fachbereich Künstliche Intelligenz der Gesellschaft für Informatik. …

ادامه نوشته »

کنفرانس هوش مصنوعی 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس: 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence محل برگزاری : Polytechnic of Porto – Porto (Portugal) تاریخ برگزاری: 21st-23rd June, 2017 حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: http://www.dcai-conference.net/   معرفی کنفرانس The 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence 2017 is an annual forum …

ادامه نوشته »

کنفرانس هوش مصنوعی 2017 IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس:  2017 IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference محل برگزاری : Chengdu China تاریخ برگزاری: December 15-17, 2017. حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: http://www.itnec.org/ این کنفرانس در 4 حوزه اصلی برگزار می شود Topic 1: Information Technology and Computer Science Topic 2: Networking Topic 3: Electronic …

ادامه نوشته »

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران‎

نام کنفرانس:  دهمین کنفرانس داده کاوی ایران تاریخ برگزاری: 8 و 9 اسفند 95 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://www.irandatamining.com/   معرفی کنفرانس: دانش نوین داده کاوی (Data Mining) یکی از ده دانش در حال توسعه ای است که دهه حاضر را با انقلاب تنکولوژیک مواجه ساخته است و بدین رو …

ادامه نوشته »

کنفرانس هوش مصنوعی : The 5th International Conference on Computer Science,Applied Mathematics and Applications

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس:  The 5th International Conference on Computer Science,Applied Mathematics and Applications – ICCSAMA محل برگزاری : Humboldt University of Berlin تاریخ برگزاری: 30th June to 1st July, 2017 in Berlin, Germany. حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: https://www.addict.hit.bme.hu/iccsama2017/ یکی از مهمترین حوزه های این کنفرانس ، هوش مصنوعی و …

ادامه نوشته »

کنفرانس داده کاوی : The IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)

کنفرانس داده کاوی

نام کنفرانس: The IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) محل برگزاری : New Orleans USA تاریخ برگزاری: November 18 – November 21, 2017 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://web.cacs.louisiana.edu/~sxk6389/index.html این کنفرانس بر روی حوزه داده کاوی تمرکز دارد و همه جنبه های داده کاوی شامل 1-الگوریتم ها، 2-نرم افزارها، …

ادامه نوشته »