الگوریتم ژنتیک

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت دوم

الگوریتم چرخ رولت

ما در مطلب قبل الگوریتم چرخ رولت رو بررسی کردیم، در این مطلب قصد داریم تا مطلب را ادامه بدهیم. در مطلب قبل تا اینجا رسیدیدم که، فرض کردیم 4 تا کروموزوم داریم و تابع برازش اعمال شده روی اونا به صورت زیر است Fitness_Function (Chromosome1) = 1 Fitness_Function (Chromosome2) …

ادامه نوشته »

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت اول

چرخ رولت

در مطلب قبلی چرخ رولت رو به عنوان یکی از مکانیزم های مربوط به عملگر انتخاب توضیح دادیم. همون طور که قول دادیم قصد درایم در این مطلب این مکانیزم رو با یک مثال بررسی کنیم. مثالی که در این مطلب ارائه میشه کاملا فرضی است، و هدف اصلی آن …

ادامه نوشته »

مکانیزم چرخ رولت در الگوریتم ژنتیک (عملگر انتخاب)

چرخ رولت

در مطلب قبلی ما در مورد گام سوم چرخه الگوریتم ژنتیک یعنی عملگر انتخاب به طور مفصل صحبت کردیم. در این مطلب و چند مطلب آینده قصد داریم انواع مکانیزمها انتخاب الگوریتم ژنتیک رو بررسی کنیم. کارکرد آنها را در قالب چندین مثال توضیح خواهیم داد. قبل از ادامه مطلب …

ادامه نوشته »

منشاء عملگر انتخاب در الگوریتم ژنتیک

عملگر انتخاب

در مطلب قبلی گام سوم الگوریتم ژنتیک که “عملگر انتخاب ” است را معرفی کردیم.  قبل از ادامه بحث مسئله “انتخاب” در بین موجودات رو بررسی می کنیم. قصد داریم ببینیم منشائ این گام الگوریتم ژنتیک کجاست. برای این موضوع از مستندات حیات وحش که توی تلویزیون زیاد پخش میشه، …

ادامه نوشته »

عملگر انتخاب الگوریتم ژنتیک

عملگر انتخاب

ابتدا یک نگاهی بندازیم ببینم تا کجای الگوریتم ژنتیک رو پیش رفتیم چرخه الگوریتم ژنتیک ما تا حالا دو گام رو پیشرفتیم گام اول جمعیت اولیه : جمعیت اولیه در واقع شامل تعدادی کروموزوم (همان جواب های احتمالی مسئله) می باشد. اطلاعات کامل در مورد جمعیت اولیه رو می تونید …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله 8 وزیر – قسمت سوم

8 وزیر با الگوریتم ژنتیک

در این مطلب قصد داریم مبحث مربوط به تابع برازش مسئله 8 وزیر را نهایی کنیم. پیش از مطالعه ادامه متن نیاز است تا مطلب قبلی در مورد تابع برازش مسئله 8 وزیر رو مرور کنید. پیش از ادامه نگاهی دوباره به حرکت وزیر در صفحه شطرنج می اندازیم: 8 …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله 8 وزیر – قسمت دوم

مسئله 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک

همانطور که قبلا بیان کردیم برای حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک نیار است تا تابع برازش را برای این مسئله معرفی کنیم. در مطلب قبلی این موضوع رو تا حدی پیش بردیم. قصد داریم این تابع برازش معرفی شده رو کاملتر کنیم. تابع ای که بهش رسیده بودیم …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله 8 وزیر – قسمت اول

مسئله 8 وزیر

توی  این مطلب در مورد تابع برازش یا Fitness Function صحبت کردیم و گفتیم که چندتا تابع برازش رو بررسی میکنیم. تا حالا دو تابع رو بررسی کردیم تابع برازش مسئله کوله پشتی و تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد. در این مطلب قصد داریم تابه برازش مسئله 8 وزیر …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله فروشنده دوره‌گرد – قسمت دوم

توی مطلب قبل تابع برازشی رو برای مسئله فروشنده دوره گرد (Travelling SalesmanProblem – TSP) مطرح کردیم، در ادامه قصد داریم، تابع برازش رو کاملتر کنیم. پیش از ادامه، نیاز است که این مطلب تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک رو مرور کنید. نقشه شهرهای که داشتیم …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک

فروشنده دوره گرد

توی  این مطلب در مورد تابع برازش یا Fitness Function صحبت کردیم و گفتیم که چندتا تابع برازش رو بررسی میکنیم. اولین تابعی که بررسی کردیم تابع برازش مسئله کوله پشتی بود که در مطلب قبل بهش پرداختیم. در این مطلب تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد رو بررسی می …

ادامه نوشته »