داده کاوی و شبکه های اجتماعی

معرفی لینک دهی تعدی پذیر ، معیاری برای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

لینک دهی تعدی پذیر

در مطلب قبل بیان کردیم که یکی از مهمترین رفتارها کاربران در شبکه های اجتماعی، رفتار لینک دهی کاربران (linking behavior) است. در واقع این رفتار کاربر مشخص میکند که شبکه اجتماعی چگونه شکل گرفته است. دو معیار مهمی که برای تحلیل رفتار کاربران در حوزه لینک دهی در شبکه …

ادامه نوشته »

معیارهای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

تحلیل رفتار کاربران

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین مباحث در داده کاوی شبکه های اجتماعی است. رفتارهای زیادی در کاربران شبکه های اجتماعی وجود دارد. ما سعی میکنیم مهمترین این رفتارها را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مهمترین رفتارها کاربران …

ادامه نوشته »

معرفی معیارهای شناسایی الگوهای رفتاری کاربران در شبکه اجتماعی

رفتار کاربران

قبل از اینکه بخواهیم، وارد بحث جدید بشویم یک نگاهی بندازیم ببنیم که تا کجا اومدیم همانطور که قبلا بیان کردیم می تونیم شبکه های اجتماعی را از دیدگاه ها و معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار بدیم. این معیارها رو می تونیم در قالب پاسخ به سوال زیر نیز بیان …

ادامه نوشته »

تعیین گروه های مهم در شبکه های اجتماعی – معیار مرکزیت Betweenness Centrality

افراد مشهور در شبکه های اجتماعی

در مطلب قبلی بیان کردیم، معیارهای که ما تا کنون در مورد افراد مشهور در شبکه های اجتماعی معرفی کردیم، بر اساس مفهوم یک فرد بوده است. ما یک سری معیار دیگه هم داریم که بر اساس یک گروه کار میکنند (گروه یعنی جمعی از افراد مشهور در شبکه های …

ادامه نوشته »

تعیین گروه های مهم در شبکه های اجتماعی – معیار مرکزیت Group Degree Centrality

افراد مشهور در شبکه اجتماعی

معیارهای که ما تا کنون در مورد افراد مهم در شبکه اجتماعی معرفی کردیم، بر اساس مفهوم یک فرد بوده است. ما یک سری معیار دیگه هم داریم که بر اساس یک گروه کار میکنند (گروه یعنی جمعی از افراد مشهور در شبکه اجتماعی ) یک تفاوت ریز این وسط …

ادامه نوشته »

افراد مشهور شبکه اجتماعی – معیار مرکزیت Closeness

ما تا حالا چند تا معیار برای تعیین افراد مشهور شبکه اجتماعی معرفی کردیم. در لیست زیر به آنها اشاره شده است درجه مرکزیت در داده کاوی شبکه اجتماعی (Centrality) مرکزیت بردار ویژه در داده کاوی شبکه اجتماعی (Eigenvector centrality) مرکزیت PageRank در داده کاوی شبکه اجتماعی افراد مهم شبکه …

ادامه نوشته »

افراد مهم شبکه اجتماعی – معیار مرکزیت Betweenness

افراد مهم شبکه اجتماعی

ما تا حالا چند تا معیار برای تعیین افراد مهم شبکه اجتماعی معرفی کردیم. در لیست زیر به آنها اشاره شده است درجه مرکزیت در داده کاوی شبکه اجتماعی (Centrality) مرکزیت بردار ویژه در داده کاوی شبکه اجتماعی (Eigenvector centrality) مرکزیت PageRank در داده کاوی شبکه اجتماعی معیار Betweenness به جای …

ادامه نوشته »

پیج رنک گوگل ، نمونه کاربرد الگوریتم های داده کاوی

پیج رنک گوگل

توی مطلب قبلی در مورد PageRank صحبت کردیم. توی این مطلب یکی از کاربردهای این معیار مرکزیت رو بررسی میکنیم. یکی از ممهترین نمونه های PageRank  رو میشه استفاده اون در جستجوی سایت معرف گوگل دونست. شاید شما هم تا حالا واژه های مانند پیج رنک گوگل ،  الگوریتم PageRank …

ادامه نوشته »

مرکزیت PageRank در داده کاوی شبکه اجتماعی

PageRank

همانطور که گفتیم قصد داریم تا با انواع معیارهای مرکزیت در شبکه های اجتماعی صحبت کنیم. مرکزیت یعنی اینکه بتوانیم تشخیص دهیم کدام گره ها در شبکه اجتماعی مهم هستند. ما می توانیم مرکزیت در شبکه های اجتماعی را از چندین دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم و  تا حالا “درجه …

ادامه نوشته »

مرکزیت بردار ویژه در داده کاوی شبکه اجتماعی (Eigenvector centrality)

همانطور که گفتیم قصد داریم تا با انواع معیارهای مرکزیت در شبکه های اجتماعی صحبت کنیم. مرکزیت یعنی اینکه بتوانیم تشخیص دهیم کدام گره ها در شبکه اجتماعی مهم هستند. ما می توانیم مرکزیت در شبکه های اجتماعی را از چندین دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم و اولین دیدگاه “درجه …

ادامه نوشته »