مطالعه موردی فرآیند کاوی

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش سوم تحلیل فرایند بر اساس معیار منبع، زمان اجرا و هزینه هر فعالیت

پیش از ارائه این بخش که به تحلیل فرایند می پردازد، نیاز است تا دو مطلب قبلی را مرور کنید، در مطلب اول، فایل event logs را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و خصوصیات آن را نیز بررسی نمودیم. در مطلب دوم،  الگورتیم های شناسایی فرایند را بر روی فایل …

ادامه نوشته »

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش دوم شناسایی فرایند

شناسایی فرایند

پیش از مطالعه این مطلب نیاز است تا بخش قبل را نیز مرور کنید، در مطلب قبلی فایل event logs را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و خصوصیات آن را نیز بررسی نمودیم. دراین مطلب  الگورتیم های شناسایی فرایند را بررسی میکنیم. برای درک بهتر این مطلب نیاز است …

ادامه نوشته »

بررسی یک نمونه واقعی از فرایند کاوی – بخش اول تحلیل event logs

فرایند کاوی

دراین مطلب قصد داریم یک نمونه واقعی از تحلیل فایل event log رابر اساس الگوریتم های فرایند کاوی ارائه بدهیم. فرض کنید ما داده های فرایندی یک کسب و کار را گرفته ایم و به صورت زیراست: نمونه یک فایل event log شامل فرایند های یک کسب و کار همانطور …

ادامه نوشته »