کنفرانس های هوش مصنوعی

کنفرانس هوش مصنوعی 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس: 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence محل برگزاری : Polytechnic of Porto – Porto (Portugal) تاریخ برگزاری: 21st-23rd June, 2017 حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: http://www.dcai-conference.net/   معرفی کنفرانس The 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence 2017 is an annual forum …

ادامه نوشته »

کنفرانس هوش مصنوعی 2017 IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس:  2017 IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference محل برگزاری : Chengdu China تاریخ برگزاری: December 15-17, 2017. حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: http://www.itnec.org/ این کنفرانس در 4 حوزه اصلی برگزار می شود Topic 1: Information Technology and Computer Science Topic 2: Networking Topic 3: Electronic …

ادامه نوشته »

کنفرانس هوش مصنوعی : The 5th International Conference on Computer Science,Applied Mathematics and Applications

کنفرانس هوش مصنوعی

نام کنفرانس:  The 5th International Conference on Computer Science,Applied Mathematics and Applications – ICCSAMA محل برگزاری : Humboldt University of Berlin تاریخ برگزاری: 30th June to 1st July, 2017 in Berlin, Germany. حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی آدرس: https://www.addict.hit.bme.hu/iccsama2017/ یکی از مهمترین حوزه های این کنفرانس ، هوش مصنوعی و …

ادامه نوشته »