کنفرانس های داده کاوی

کنفرانس داده کاوی 40th German Conference on Artificial Intelligence

کنفرانس داده کاوی

نام کنفرانس: 40th German Conference on Artificial Intelligence محل برگزاری : Dortmund, Germany تاریخ برگزاری: September 25th-29th, 2017 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://ki2017.tu-dortmund.de/ معرفی کنفرانس KI 2017 is the 40th edition of the German Conference on Artificial Intelligence organized by the Fachbereich Künstliche Intelligenz der Gesellschaft für Informatik. …

ادامه نوشته »

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران‎

نام کنفرانس:  دهمین کنفرانس داده کاوی ایران تاریخ برگزاری: 8 و 9 اسفند 95 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://www.irandatamining.com/   معرفی کنفرانس: دانش نوین داده کاوی (Data Mining) یکی از ده دانش در حال توسعه ای است که دهه حاضر را با انقلاب تنکولوژیک مواجه ساخته است و بدین رو …

ادامه نوشته »

کنفرانس داده کاوی : The IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)

کنفرانس داده کاوی

نام کنفرانس: The IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) محل برگزاری : New Orleans USA تاریخ برگزاری: November 18 – November 21, 2017 حوزه : کنفرانس داده کاوی آدرس: http://web.cacs.louisiana.edu/~sxk6389/index.html این کنفرانس بر روی حوزه داده کاوی تمرکز دارد و همه جنبه های داده کاوی شامل 1-الگوریتم ها، 2-نرم افزارها، …

ادامه نوشته »