کنفرانس هاکنفرانس های هوش مصنوعی

کنفرانس هوش مصنوعی ۲۰۱۷ IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference

نام کنفرانس:  ۲۰۱۷ IEEE 2nd Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference

محل برگزاری : Chengdu China

تاریخ برگزاری: December 15-17, 2017.

حوزه : کنفرانس هوش مصنوعی

آدرس: http://www.itnec.org/

این کنفرانس در ۴ حوزه اصلی برگزار می شود

Topic 1: Information Technology and Computer Science

Topic 2: Networking

Topic 3: Electronic and Embedded Systems

Topic 4: Automation and Control, Intelligent Systems

Topic 5: Applied Mathematics, Computational Methods and Algorithms, Data and Signal Processing

از بین ۵ حوزه فوق حوزه ۴ می تواند برای ارسال مقالات هوش مصنوعی در نظر گرفته شود. زیر بخش های این حوزه عبارتند از

 • NC programming technology
 • Mechatronics System Engineering
 • Intelligent Instrumentation and Detection Technology
 • Automation in Mechanical Manufacturing
 • Automation Control System
 • Artificial Intelligence and Machine Learning
 • Intelligent System Design
 • Intelligent Decision Support
 • Intelligent Robot

چند نکته مهم در مورد این کنفرانس

Submitted papers will be reviewed by at least two technical program committee members and sub reviewers assigned by PC members of the Conference. All accepted papers will be published conference proceedings by IEEE,which will be submitted EI、CNKI index.Excellent papers will be selected and published on SCI and EI journals.

Important Dates:

Paper Submission (Full Paper)June 20, 2017

Notification of Acceptance Before June 30, 2017

Final Paper Submission Before July 10, 2017

Authors Registration Before July 10, 2017

Conference DatesDecember 15-17,2017

سایر حوزه های کنفرانس

 

Topic 1: Information Technology and Computer Science

 • Management Information Systems
 • Distributed Computer System
 • Computer Networks and Communication
 • Information Storage
 • Trusted Computing and Fault-Tolerant Computing
 • Operating System
 • Software Engineering
 • Information Security
 • Web Technology

Topic 2: Networking

 • Computer Networks
 • Network Security
 • Network Communications
 • Biometric Sensors and Identification
 • Wearable Technology and Body Sensor Networks
 • Brain Informatics Sensing and Processing
 • Social Computing, Social Internet of Things and Swarm Intelligence Networks
 • Human-centric Cyber-Physical Systems
 • Internet of Thinking and Creation
 • Crowd Sensing, Sourcing and Wisdom
 • Affective Computing
 • Brain-Computer Interface/Brain-Machine Interface
 • IoP System Modeling, Simulation and Optimization
 • e-Learning and MOOCs
 • Mobile and Smart Healthcare
 • Deep Learning and Urban Computing
 • IoP Applications, Implementation,Exploitation and Challenges
 • Security, Privacy and Trust Issues in IoP
 • IoP Social and Ethical Issues

Topic 3: Electronic and Embedded Systems

 • Modern Circuit Theory and Applications
 • DSP real-time encoding technology and signal
 • Computational Electromagnetics and Electromagnetic Simulation Technology
 • Micro-optoelectronic Device Technology
 • Embedded Systems
 • Sensor Research
 • Antenna Technology
 • RF Components

Topic 5: Applied Mathematics, Computational Methods and Algorithms, Data and Signal Processing

 • Linear and Nonlinear Programming
 • Fuzzy Optimization
 • Algorithm design and optimization
 • Complex Network Systems Theory and its Applications
 • Computer Vision
 • Image Processing
 • Audio/Speech Processing and Coding
 • Signal Processing for Communications

کلید واژه : #کنفرانس هوش مصنوعی ، # معرفی کنفرانس هوش مصنوعی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن