بایگانی برچسب: چرخ رولت

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت دوم

الگوریتم چرخ رولت

ما در مطلب قبل الگوریتم چرخ رولت رو بررسی کردیم، در این مطلب قصد داریم تا مطلب را ادامه بدهیم. در مطلب قبل تا اینجا رسیدیدم که، فرض کردیم 4 تا کروموزوم داریم و تابع برازش اعمال شده روی اونا به صورت زیر است Fitness_Function (Chromosome1) = 1 Fitness_Function (Chromosome2) …

ادامه نوشته »

بررسی الگوریتم چرخ رولت با یک مثال – قسمت اول

چرخ رولت

در مطلب قبلی چرخ رولت رو به عنوان یکی از مکانیزم های مربوط به عملگر انتخاب توضیح دادیم. همون طور که قول دادیم قصد درایم در این مطلب این مکانیزم رو با یک مثال بررسی کنیم. مثالی که در این مطلب ارائه میشه کاملا فرضی است، و هدف اصلی آن …

ادامه نوشته »

مکانیزم چرخ رولت در الگوریتم ژنتیک (عملگر انتخاب)

چرخ رولت

در مطلب قبلی ما در مورد گام سوم چرخه الگوریتم ژنتیک یعنی عملگر انتخاب به طور مفصل صحبت کردیم. در این مطلب و چند مطلب آینده قصد داریم انواع مکانیزمها انتخاب الگوریتم ژنتیک رو بررسی کنیم. کارکرد آنها را در قالب چندین مثال توضیح خواهیم داد. قبل از ادامه مطلب …

ادامه نوشته »