بایگانی برچسب: فروشنده دوره گرد

جمعیت اولیه مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری

ما در مطلب قبلی در مورد جمعیت اولیه مسئله دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم جمعیت اولیه در مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم رقابت استعماری رو بررسی می کنیم. از آنجایی که جمعیت در الگوریتم رقابت استعماری به معنای کشور است، پس …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله فروشنده دوره‌گرد – قسمت دوم

توی مطلب قبل تابع برازشی رو برای مسئله فروشنده دوره گرد (Travelling SalesmanProblem – TSP) مطرح کردیم، در ادامه قصد داریم، تابع برازش رو کاملتر کنیم. پیش از ادامه، نیاز است که این مطلب تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک رو مرور کنید. نقشه شهرهای که داشتیم …

ادامه نوشته »

تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک

فروشنده دوره گرد

توی  این مطلب در مورد تابع برازش یا Fitness Function صحبت کردیم و گفتیم که چندتا تابع برازش رو بررسی میکنیم. اولین تابعی که بررسی کردیم تابع برازش مسئله کوله پشتی بود که در مطلب قبل بهش پرداختیم. در این مطلب تابع برازش مسئله فروشنده دوره گرد رو بررسی می …

ادامه نوشته »

نمایش جایگشتی مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک

فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک

ما قبلاً در مورد کروموزوم و شیوه‌های نمایش کروموزوم صحبت کردیم (مطلب 1 ، مطلب 2 ، مطلب 3 ، مطلب 4). توی این مطلب قصد داریم در مورد نمایش جایگشتی کروموزوم مسئله فروشنده دوره گرد در الگوریتم ژنتیک صحبت کنیم. مسئله فرونشده دوره گرد یا Traveling Salesman Problem به …

ادامه نوشته »