بایگانی برچسب: تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار با کمک ممیزی داده

تحلیل کسب و کار

ما در مطالب قبلی چند نمونه از گزارش حاصل از ممیزی داده ها را با جزییات ارائه دادیم. پیش از ادامه مطلب، یک نگاه اجمالی به این گزارشات می تواند در رفع ابهام مطلب زیر کمک کند نمونه تحلیل کسب و کار با کمک میمزی داده نمونه تحلیل کسب و …

ادامه نوشته »

نمونه تحلیل کسب و کار با کمک میمزی داده – قسمت دوم

تحلیل کسب و کار

در مطلب قبلی نمونه های از تحلیل های مربوط به ممیزی داده را مورد بررسی قرار دادیم در این مطلب تعدادی دیگر از تحلیل های حاصل از ممیزی داده رو مورد بررسی قرار می دهیم. یکی دیگر از اطلاعاتی که در گام ممیزی داده استخراج می شود، بررسی توزیع داده …

ادامه نوشته »

نمونه تحلیل کسب و کار با کمک میمزی داده

تحلیل کسب و کار

توی این مطلب قصد داریم مثال مربوط به ممیزی داده ها رو دنبال کنیم (اطلاعات کامل در مورد داده ها در این بخش وجود دارد). فرض کنید داده های که داریم به صورت زیر است همانطور که در بخش قبل بیان شد یکی از خروجی های میزی داده، موارد زیر …

ادامه نوشته »