بایگانی برچسب: تحلیل رفتار کاربران

معرفی لینک دهی تعدی پذیر ، معیاری برای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

لینک دهی تعدی پذیر

در مطلب قبل بیان کردیم که یکی از مهمترین رفتارها کاربران در شبکه های اجتماعی، رفتار لینک دهی کاربران (linking behavior) است. در واقع این رفتار کاربر مشخص میکند که شبکه اجتماعی چگونه شکل گرفته است. دو معیار مهمی که برای تحلیل رفتار کاربران در حوزه لینک دهی در شبکه …

ادامه نوشته »

معیارهای تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

تحلیل رفتار کاربران

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین مباحث در داده کاوی شبکه های اجتماعی است. رفتارهای زیادی در کاربران شبکه های اجتماعی وجود دارد. ما سعی میکنیم مهمترین این رفتارها را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مهمترین رفتارها کاربران …

ادامه نوشته »