آموزش فرآیند کاویفرآیند کاویکلیات فرآیند کاوی

انواع تحلیل و بهبود فرایند با کمک تکنیک های فرایند کاوی

همانطور که در مطلب قبل بیان کردیم  الگوریتم‌های توسعه extension یکی از زیر شاخه های الگوریتم‌های بهبود فرایند (enhancement) هستند. الگوریتم های توسعه، یک دید و نگرش جدید از فرایند را به ما ارائه می دهند. این دید و نگرش در جهت درک بهتر فرایند و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود فرآیند ها است.
مهمترین دیدگاه ها و نگرش های که نسبت به یک فرایند به کمک الگوریتم های توسعه ارائه شود، به شرح زیر است (هدف کلی همه دیدگاه های زیر بهبود فرایند است)

۱- دیدگاه کنترل جریان (control-flow): تمرکز این دیدگاه بر روی کنترل جریان فرایند است (به عبارت دیگر، تمرکز بر روی توالی گام‌های یک فرآیند است). هدف اصلی این دیدگاه ان است که، بتواند مسیرهای که در یک فرآیند وجود دارد را به خوبی توصیف کند. خروجی این دیدگاه نمایش فرایند به کمک یک notation است. به عنوان مثال می‌تواند به Petri net اشاره کرد. در شکل زیر، یک فرایند با کمک Petri net نمایش داده شده است.

بهبود فرایند Petri net

نمونه نمایش فرایند به کمک Petri net

۲- دیدگاه سازمانی (organizational): در این دیدگاه تمرکز بروی منابع مورد استفاده در فرآیند است.  نمونه این منابع عبارت است: افراد، سیستم ها، نقش ها و پست های کسب و کار، و حتی دپارتمان ها و بخش های سازمانی. علاوه بر تعیین منابع، چگونگی ارتباط  منابع با فرایند ها نیز در این دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. دو هدف اصلی هدف اصلی این دیدگاه عبارت است از

  • ساختاردهی یک سازمان یا یک کسب کار  بر اساس واحدهای سازمانی یا نقش های موجود در کسب و کار
  • ارائه یک شبکه اجتماعی از منابع

۳- دیدگاه زمانی (time): در این دیدگاه زمان شروع و پایان فرآیند و گام‌های آن، و نیز تعداد دفعات انجام آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. با کمک این دیدگاه می‌تواند گلوگاه‌های فرایند را شناسایی کرد، کیفیت سرویس‌های ارائه شده را بررسی نمود، میزان بهره‌وری از منابع را نظارت نمود، زمان تخمینی برای به پایان رسیدن یک نمونه از فرایند را پیش بینی کرد.

۴- دیدگاه موردی (case) : تمرکز این دیدگاه بر روی case ها است. یک case می تواند بر اساس مسیرش در یک فرایند، یا کار سازمانی که بر روی ان انچام می شود بیان شود.
در این مطلب به انوع نگرش های که می تواند به بهبود فرایند کمک کند پرداخته شد. در مطالب بعدی سعی میکنیم با ارائه مثال های موضوع را ملموس تر کنیم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن